ÇEKME BASMA CİHAZI

  • Ürün Kodu :
  • Piyasa Fiyatı

TELEFONDA SİPARİŞ VER

+90 312 395 66 13

Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.

Çekme, basma, eğilme, kesme ve düşük devirli test için geçerlidir. Metal için uygun, kauçuk, plastik, kaynak, tekstil, ve bileşenleri test için kullanılmaktadır. 

GENEL ÖZELLİKLER:

Cihaz, düz, silindir ve nervürlü numunelerde yük, deplasman ve deformasyon kontrolü, çekme, basma, eğilme, kırılma tokluğu, çatlak ilerleme kontrollü deneyler, yırtma, düşük frekanslı yorulma, özel kullanıcı tanımlı kombine testler için uygun yapıda olmaktadır.

Cihaz, TS EN ISO 6892-1 göre test uygulamalar yapmaya elverişli olmaktadır.

Cihaz tek test alanlı, üstten aktüatörlü ve universal hareket sistemli olmaktadır.

Cihaz, servo hidrolik güç üniteli ve servovalf kontrollü olmaktadır.

Servovalfin akış kapasitesi en az 10 litre/dakika olmaktadır.

Cihaz çekme ve basma yönünde en az 600 kN yük uygulama kapasiteli olmaktadır.

Cihaz 4 kolonlu, vidalı, kaynaksız ve rijit yapıda olmaktadır.

Cihazda, kolonlar arasındaki ön genişlik en az 590 mm olmaktadır.

Cihazda, kolonlar arasındaki yan genişlik en az 340 mm olmaktadır.

Cihazın yüksekliği maksimum 3000 mm olmaktadır.

Cihazda çeneler arası net açıklık en az 600 mm ve çeneler arası ayarlama hidrolik olmaktadır.

Cihazın strok’u en az 590 mm olmaktadır.

Cihazda çift etkili, çift alanlı, dinamik yapıya sahip, sürtünmesi minimuma indirgenmiş bir hidrolik silindir kullanılmaktadır.

Cihazda hidrolik güç ve kumanda ünitesi gövdeden ayrı olmaktadır.

Cihazda hidrolik güç ünitesi en fazla 300 bar olmaktadır ve basınç göstergesine sahip olmaktadır.

Cihaz, 6 mm ile 40 mm çaplar arasındaki yuvarlak yapıda olan numunelerde çekme testi yapabilmesi için gerekli 6-14 mm, 14-24mm, 24-32 mm, 32-40 mm aralıklarında ve en az 100 mm kavrama yüksekliğine sahip çene tutucuları ile sağlanmaktadır.

Cihaz, 0-30 mm kalınlıklar arasındaki düz yapıda olan numunelerde çekme testi yapabilmesi için gerekli 0-30 mm aralığında ve en az 120 mm kavrama genişliği ile 100 mm kavrama yüksekliğine sahip çene tutucuları ile sağlanmaktadır.

Cihazda çene ve piston arasındaki bağlantı boşluksuz yapıdaki spiral washer aracılığı ile yapılmaktadır. Böylece yüksek yüklere çıkan testlerde dahi mekanik sistemde gevşeme olmamaktadır.

Cihazın alt ve üst çenesi hassas merkezleme sistemine sahip olmaktadır. Bu merkezleme sistemi gerekli görüldüğü takdirde tekrar ayarlanabilmektedir.

Cihaz, düz, silindir ve nervürlü metal malzemelerin TS EN ISO 6892-1 standardına uygun olarak kopma yükü, kopma uzaması, maksimum yük, maksimum uzama vb. verilerini sunabilecek çekme, akma testlerini yapabilmektedir.

Cihaz kontrolü; elektronik kontrol birimi ile el tipi dijital kumandası ve PC üzerinden olmaktadır.

Cihazın el tipi dijital kumandası; yük ve deformasyon değerlerini test esnasında gösterebilecek, test hızı ayarı, hareketli başlığı kumanda edebilecek ve yukarı-aşağı yönde hızlı hareket ettirme, çenelerin pozisyonunu ayarlayabilme ve cihaz açma/kapama, maksimum minimum limit durdurma, deformasyon kapasitesine ulaşıldığında otomatik durdurma özelliklerine sahip olmaktadır.

El tipi kumanda konsolu akıllı tuşa sahip olmaktadır ve akıllı tuş sayesinde piston hareket yönü ve hızı kontrol edilebilmektedir.

Akıllı tuş sayesinde menüler arasında geçiş ve seçim yapılabilmektedir.

El tipi kumanda konsolu sayesinde aktüatör hareketi gerek sabit hız kontrollü olarak gerekse kullanıcı ayarlı pozisyon kontrollü olarak gerçekleştirilebilmektedir ve gereken tuş tertibat ve kombinasyonuna sahip olmaktadır.

Cihazın el tipi dijital kumandası üzerinde acil durdurma butonu bulunmaktadır.

Cihazın el tipi dijital kumanda konsolunda mıknatıslı yapısı sayesinde tüm metal yüzeylere kolaylıkla tutunabilmektedir ve bu sayede kullanımı kolay olmaktadır.

El tipi dijital kumanda konsolu en fazla 230 mm yüksekliğinde, 130 mm genişliğinde ve 30 mm kalınlığında olmaktadır. Böylece tek el ile kolaylıkla taşınabilmektedir.

Cihaz, aşırı yük koruma sistemine sahip olmaktadır.

Cihazın, test sonunda istenildiği takdirde otomatik olarak geri dönme özelliği olmaktadır.

Cihazın elektronik kontrol ünitesi, video ekstansometre, otomatik ekstansometre ve mekanik clip on ekstansometre bağlanabilme özelliğine sahip olmaktadır.

Kontrol elektronikleri, yük hücresi ve ekstansometre gibi algılayıcıları otomatik olarak tanıyabilmektadir  ve kalibrasyonlarını sağlayabilmektedir.

Test cihazının elektronik kontrol ünitesi; dahili 2, harici 3 ve 1 adet RS232-485 kanalına ve 1 adet debug kanalına(Elektronik kontrol birimi sayısı arttırılmak istendiğinde 2 elektronik kontrol biriminin haberleşmesini sağlayarak senkronize ve tek bir kontrol birimi gibi hareket etmesini sağlayacak haberleşme kanalı olmaktadır) sahip olarak 7 adete kadar sensörü kontrol etmeye elverişli olmaktadır.

Test sistemine sensörlerin adaptasyonu özel elektronik kart içeren sensör soketleri (eeprom) aracılığı ile olmaktadır.

Sensör soketleri bağlı olduğu sensörün tüm bilgilerini (kalibrasyon, sensör parametreleri ve lineerizasyon katsayıları vb.) saklayabilir özellikte olmaktadır.

Böylece elektronik kontrol ünitesi değişse dahi, ilgili sensörler yeni elektronik kontrol birimi tarafından hiçbir veri (kalibrasyon verileri, parametre verileri, katsayı verileri v.b.) kaybedilmeksizin otomatik olarak tanınabilir olmaktadır.

Sensör soketlerinin üzerinde ayar ve kalibrasyon verilerini değiştirebilmek ya da yazdırmak için fiziksel elektronik emniyet butonu olmaktadır.

Cihazın elektronik kontrol ünitesi video ekstensometre, otomatik ekstensometre, Lvdt, strain gauge, ısı sensörleri, dijital ölçüm araçları vb. çeşitli sensörlerin bağlanabilmesine olanak sağlamaktadır ve talep edildiğinde bu sensörler sisteme adapte edilebilmektedir.

Cihaz bir bütün olarak yük hücresi, video ekstensometre, otomatik ekstansometre, Lvdt, strain gauge, ısı sensörleri, dijital ölçüm araçları vb. çeşitli sensörleri tanıyabilmektedir, veri toplayabilmektedir ve kapalı devre çevrim ile kontrol edebilmektedir.

Sistem yukarıda belirtilen sensörleri otomatik olarak özel sensör soketleri sayesinde tanıyabilmektedir ve kalibrasyonlarını sağlayabilmektedir.

Sistemin elektronik kontrol birimi en az 800 MHz iç haberleşme hızına sahip olmaktadır.

Elektronik kontrol birimi yüksek çözünürlüklü elektronik alt yapı ile donatılmış olup her bir fiziksel sensör için kanal başına en az 20 bit çözünürlüğe sahip olmaktadır.

Elektronik kontrol biriminin yük ölçüm kanalı en az 10.000.000 adım çözünürlüğünde olmaktadır.

Elektronik kontrol birimi saniyede en az 2500 veri örnekleme hızına sahip olmaktadır. (Saniyede en az 2,5 kHz ile çalışmaktadır)

Elektronik kontrol birimi PC ile Ethernet veya USB portu aracılığıyla haberleşebilmektedir.

Test sistemi ile birlikte uygun test yazılımı sağlanmaktadır.

Yazılım hem otomatik hem de manuel kontrole izin verir yapıda olmaktadır.

Cihaz deney başlangıcında otomatik olarak sıfırlama yapabilmektedir.

Cihaz, otomatik kopma algılama sistemine sahip olmaktadır.

Test sonunda, cihazın pistonu isteğe bağlı olarak otomatik olarak sıfır konumuna geri dönebilmektedir ve zamana bağlı olarak istenilen konuma gönderilip orada sabit durabilmektedir.

Test yazılımı kullanıcı tanımlı olarak metotlar oluşturmaya elverişli yapıda olmaktadır ve oluşturulan bu metotların kaydedilmesi ile tekrar tekrar ayarların yenilenmesine gerek kalmaksızın testler gerçekleştirilebilmektedir.

Test yazılımı kullanıcı tanımlı olarak belirlenen parametrelerin, grafiklerin ve ham verilerin tamamını kaydeder yapıda olan bağımsız bir test kaydetme formatına sahip olmaktadır.

Yazılımda sensörler kullanıcı tanımlı olarak seçilebilmektedir, seçili sensör isimleri değiştirilebilmektedir, gerçek zamanlı veri alınabilmektedir ve kullanıcı tanımlı olarak ölçüm ekranına aktarılabilmektedir.

Yazılım ile cihaz konfigürasyonunda kullanılan sensörler üzerinde kullanıcı tanımlı olarak aritmetik, trigonometrik ve çeşitli formülsel işlemler uygulanabilir yapıda olmaktadır.

Yazılım ile tanımlanan kullanıcı tanımlı parametreler grafik ve gerçek zamanlı ölçüm ekranlarına aktarılabilmektedir.

Gerçek zamanlı yük, deplasman, deformasyon, stress, zaman ve harici kullanıcı tarafından tanımlanan parametreler test yazılımı ile sunulabilmektedir, grafiksel olarak görülebilmektedir ve tüm bu veriler grafik eksenlerine aktarılabilmektedir.

 

Yazılım aynı test üzerinden en az 2 farklı grafik ekranı tanımlamaya elverişli yapıda olmaktadır ve tanımlanan ekranlarda eksenler seçilebilmektedir, eş zamanlı olarak grafik çizimine izin verir yapıda olmaktadır. (Bağlı kullanıcı tanımlı seçilen tüm sensör ve hesaplama parametrelerinin tamamı aktarılabilmektedir.)

Yazılımın grafik ekranı üzerinde büyütme ve ayrıca grafik üzerinde herhangi bir nokta seçildiğinde o noktaya ait tüm gerçek zamanlı veriler izlenebilir özellikte olmaktadır.

Test yazılım sonuçları gerek grafiksel olarak, gerekse grafiksiz sonuç parametreleri bazında alınabilmektedir.

Yazılım ile en az 20 adet test sonucu aynı grup altında toplanabilmektedir ve toplanan bu sonuçların grafiksel verileri üst üste seriler şeklinde çizilerek tek bir rapor altında sunulabilmektedir.

Test sonuçları ham veriler ve tanımlı parametreler üzerinden kullanıcı tanımlı olarak saniyede 2500 adede kadar veri aktarımı şeklinde alınabilmektedir.

Yazılım üzerinden testin veri toplama sıklığı ayarlanabilir olmaktadır.

Test yazılımı yük, deplasman ve deformasyon kontrollü olarak düşük döngü sayılarında yorulma testlerini gerçekleştirebilmektedir.

Test yazılımı yük, deplasman ve deformasyon kontrollü olarak adımsal yükleme, bağlı olduğu tüm sensörlere göre sabit değerde bekleme, yükleme, boşaltma, dinamik sinusoidal, üçgensel, dörtgensel rampa yükleme, kullanıcı tanımlı kombine yükleme prosedürlerine göre test yapmaya elverişli olmaktadır.

Test yazılımı deformasyon kontrollü testleri gerçekleştirmeye elverişli olmaktadır.

Yazılım, kullanıcı tanımlı, farklı sensör konfigürasyonuna sahip, en az 4 adet alt makine sistemini ve her bir alt makina altında 16 adet sensör konfigürasyonu sunmaya elverişli yapıda olmaktadır.

Makina konfigürasyonları arası geçişler otomatik olarak yapılabilmektedir.

Kullanıcı tanımlı oluşturulan metotlar ilgili alt makina konfigürasyonlarını da saklayabilmektedir ve açılan metot ile birlikte ilgili alt makina ayarları otomatik olarak gelmektedir.

Yazılım içerisindeki alt makine konfigürasyon menüsü yetkisiz girişlere izin vermeyen yapıda ve parola korumalı olmaktadır.

Cihazda, 0,01mm/dakika ile 100 mnı/dakika arasındaki yükleme hızları set edilebilir olmaktadır. Cihaz, 0,01 mm/dakika ve 100 mm/dakika arasında set edilen yükleme hızını en fazla ± %1 hata ile uygulamaktadır.

Cihaz, yukarıda belirtilen standarda uygun özellikte gerinme kontrollü universal deneyleri yapabilmektedir. Gerinme hızı standart değerler set edilebilmektedir ve toleransları karşılamaktadır.

Cihazda, 0,01 MPa/s ile 60 MPa/s arasındaki yükleme hızları(numune ebatlarına bağlı olarak) set edilebilir olmaktadır. Cihaz, set edilen yükleme hızını en fazla ± %1 hata ile gerçekleştirmektedir.

Cihazın yük ölçme sistemi, dinamik yapıda olan universal loadcelli olmaktadır.

Elektronik kontrol birimi, numune üzerindeki uzamaların ölçülmesi için video ekstansometre bağlanabilir yapıda ve donanımda olmaktadır.

Cihazın elektronik kontrol ünitesi okuma hızı en az 2,5 kHz olmaktadır.

Cihaz, TS EN ISO 7500-1’e göre Sınıf 0.5 olmaktadır.

Cihaz aktüatör hareketinin ölçüm ve kontrolü, silindir içine gömülü tipte olan, elektromanyetik ölçüm teknolojisinde çalışan, SSI tip, temassız yapıda 0,001 mm ölçüm hassasiyetine sahip, deplasman sensörü ile yapılmaktadır.

Cihazın aktüatör hareketinin ölçüm çözünürlüğü en az 0,001 mm olmaktadır.

Cihaz hidrolik çene sistemine sahip olmaktadır. Çene tek parça bloktan imal edilmiş olmaktadır. Ve herhangi bir kaynak ile birleştirme işlemi olmamaktadır.

Cihazın çeneleri V yataklı ve test numunelerine uygun olacak şekilde ve çene takımları çene sökülmeden takılabilir olmaktadır.

Cihazın hidrolik çene sisteminde kullanılan çene tutucuları, test yapılacak numuneye göre kolaylıkla değiştirilebilir olmaktadır.

Çeneler arası mesafe ayarı, bilgisayar yazılımı ile el tipi dijital kontrol paneli üzerinden otomatik olarak yapılabilmektedir.

Cihaz test öncesi, numune üzerinde oluşabilecek dolaylı yükleri (çene sisteminden kaynaklanabilecek yükler, mekanik sistemden kaynaklanabilecek yükler vb.) algılayarak, bu yüklerin test sonucunu etkilemesini önleyecek olan doğrudan yük ölçüm ve yük sıfırlamadan yük alma sistemine sahip olmaktadır.

Çene tutucularını çenelere yerleştirmek için gerekli olan alet takımı cihaz birlikte verilmektedir.

Yazılım lisanslı olarak verilmektedir ve süresiz kullanıma uygun olmaktadır.

Cihaza ait yazılım, maksimum yük, üst akma, alt akma, maksimum gerilme ve kopma gerilmesi, eğri altında kalan alan ve enerji hesabı, yarım döngü, tam döngü v.b. değerleri grafikte, test ayarlarında ve rapor formatında gösterebilmektedir.

Cihaza ait yazılım, grafikte üzerinde seçilen noktanın kopma uzama oranı, toplam üniform uzama oranını göstermektedir.

Cihaza ait yazılım, grafiğin üzerinde herhangi bir nokta seçildiğinde o noktaya ait yük/gerilme, şekil/birim şekil değiştirme değerlerini göstermektedir.

Bir parti içerisinde birden fazla numuneye deney yapıldığında istenildiğinde her bir numuneye ait grafik görülmektedir.

Deney numunelerinin elastik bölgedeki doğrunun eğimi (elastisite modülü) verilmektedir.

Test sonuçları, grafikleri ve istatistiki değerler “Excel” gibi ofis programlarına aktarılabilmektedir ve bu değerleri içeren test raporu “pdf ’ formatında kaydedilebilmektedir.

Her bir numune takımına ait veriler ayrı ayrı dosyalara saklanmaktadır, diğer bir deneye geçildiğinde bilgiler silinmemektedir. Deney raporunda; asgari deney numunesinin tanımı, malzemenin özellikleri, laboratuvar numarası, numuneyi gönderen, ilgi yazı tarih ve sayısı, deney tarihi, deney numunesinin tipi, deney numunesinin hazırlanış şekli, uzamanın nasıl ölçüldüğü, deneyi yürüten kişilerin unvanı ve imzaları ve deney sonuçları görülebilmektedir.

Test yazılımında numuneye ait ölçülerin kolaylıkla girilebilmesi adına yazılım içerisinde açıklayıcı numune görsel animasyonu olmaktadır. Ve hangi ölçü yazılacağı görseller ile otomatik olarak sunulmaktadır.

Yazılım dahili olarak otomatik güncelleme özelliğine sahip olmaktadır. Bu özellik kullanıcı isteğine bağlı olarak kullanılmaktadır.

İstenilen tüm test sonuçları ve grafik değerleri kullanıcı tanımlı SI ve Metric birimlerinde aktarılabilmektedir.

Cihaz, 3 faz 380 V ve 50-60 Hz elektrik şebekesinde çalışmaktadır.

Cihaza ait bakım ve kullanma talimatları (Türkçe ve İngilizce), imalatçı ISO 9001 Kalite Güvence sertifikası, CE uygunluk sertifikası ile Kalibrasyon sertifikaları cihaz beraberinde verilmektedir.

Cihazın kullanımında, bakım ve onarımında ihtiyaç duyulacak tüm alet ve edevat cihazla birlikte verilmektedir.

Kurulum sonrasında kullanıcı personele eğitim sertifikaları verilmektedir.

Bankalara özel taksit seçenekleri :

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.

Ortalama Değerlendirme » puan
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları